daxxa certificering

Waarom voeren wij het logo van de Stichting Normering Arbeid?

Dit keurmerk ontvang je als je een NEN certificering hebt, specifiek in de sector uitzenden en onderaanneming.

Het SNA-keurmerk is het resultaat van een positieve NEN4400-1 inspectie. Bedrijven die personeel inhuren of werk uitbesteden, doen dat het best via een organisatie met zo’n positief NEN 4400-1 inspectieresultaat. Waarom? Omdat ze daardoor beter zijn beschermd tegen:

  • fraude en illegaliteit
  • claims die kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid (denk aan niet-afgedragen belastingen en premies)
  • hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn in Nederland te werken of van wie de identiteit niet – of niet juist – is vastgesteld.

NEN 4400-1 stelt eisen aan in Nederland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers

De norm is in het leven geroepen door de branche zelf in samenspraak met ondernemingen uit het bedrijfsleven en vakorganisaties. De norm is toepasbaar op alle ondernemingen die personeel uitzenden of detacheren, óók als zij dat doen als onderaannemer. De Stichting Normering Arbeid (SNA) ziet toe op de juiste toepassing van de norm.

Wij zijn trots op het feit dat wij telkens opnieuw dit NEN-Certificaat mogen voeren, u vindt ons dan ook regelmatig met de neus in de boeken, zoals hier voor het VCA Certificaat: